Τι επιδιώκει η Αβάλη

Την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης, μελετών και προτάσεων σε όλο το φάσμα της κοινωνικής (οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό περίγυρο), πολιτικής (θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία), οικονομικής (πολιτικές οικονομικής στήριξης, δημιουργία πρότυπων επιχειρήσεων) ζωής.

Την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου διαχείρισης κοινωνικών δομών με στόχο την οικονομική αυτάρκεια και τον περιορισμό της διαρκούς οικονομικής στήριξης μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης με καλύτερα αποτελέσματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικοποίησης.
  • Σχεδιασμό επιχειρηματικών προσεγγίσεων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των αυτιστικών ατόμων, εκμεταλλευόμενοι τα «ιδιαίτερα ταλέντα» τους και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία παρουσία στην Ελλάδα (νέες τεχνολογίες, γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα κ.α.).
  • Δημιουργία κοινωνικών δομών υποστήριξης και διαβίωσης ενήλικων αυτιστικών που θα στηρίζονται σε ένα πλαίσιο εσωτερικής οικονομικής ανατροφοδότησης και απεξάρτησης από την κρατική επιχορήγηση, άρα δεν θα διατρέχουν τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας τους σε μία οικονομική κρίση ή πολιτική απόφαση.
  • Την αποτίναξη του «αυτιστικού στίγματος» από εκατοντάδες χιλιάδες γονείς και αδέρφια που καθημερινά υφίστανται ψυχολογική αλλά και οικονομική πίεση.