Κάντε μία χρηματική δωρεά και  ενισχύστε οικονομικά την Αβάλη.
Πάντα μπορείτε να παρακολουθείτε πως και ποιους βοηθήσατε.

Γίνετε εθελοντής, πάντα χρειαζόμαστε τη βοήθεια φίλων όχι μόνο για ειδικότητες ειδικής αγωγής, αλλά και για τα πιο απλά πράγματα όπως βάψιμο, τακτοποίηση ή ….παρέα!

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας και καλύψτε κάποια ανάγκη που αναφέρεται σε αυτά, όπως κάποιο εξωτερικό χώρο, κάποιο σπίτι για δράσεις αυτόνομης διαβίωσης, αποθήκη φύλαξης υλικών, μεταφορά ατόμων κ.α.

Υιοθετήστε μία δράση ή ένα πρόγραμμα

Τοποθετήστε στο κατάστημα ή στον χώρο εργασίας σας ενημερωτικό υλικό ή ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης

Συστήστε μας σε όσους φίλους και γνωστούς σας θέλουν να υποστηρίξουν κάποιο φορέα, αντί δώρου ή κατάθεσης για κάποιο γεγονός για το έργο της Αβάλης.

Ενημερώστε και μιλήστε σε γνωστούς και φίλους σου για το έργο της Αβάλης, μείνετε πάντα ενήμεροι για τις δράσεις μας και προωθείστε τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αβάλη Αυτισμός

Ανάπτυξη νέων μεθόδων, δομών, προγραμμάτων και εργαλείων θεραπείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και εργασιακής εξειδίκευσης για καλύτερα αποτελέσματα κοινωνικής ενσωμάτωσης & κοινωνικοποίησης.

Αλλαγή στην εικόνα του αυτισμού στη χώρα μας!

Σχεδιασμό επιχειρηματικών προσεγγίσεων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των αυτιστικών ατόμων, εκμεταλλευόμενοι τα «ιδιαίτερα ταλέντα» τους και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία παρουσία στην Ελλάδα.

Αλλαγή  στον τρόπο που «κοιτάμε», εκπαιδεύουμε», «επικοινωνούμε» και «αντιμετωπίζουμε» τα αυτιστικά άτομα

Δημιουργία κοινωνικών δομών υποστήριξης και διαβίωσης ενήλικων αυτιστικών που θα στηρίζονται σε ένα πλαίσιο εσωτερικής οικονομικής ανατροφοδότησης και απεξάρτησης από την κρατική επιχορήγηση, για να μην διατρέχουν τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας τους σε μία οικονομική κρίση ή πολιτική απόφαση.

Αποτίναξη του «αυτιστικού στίγματος» από εκατοντάδες χιλιάδες γονείς και αδέρφια που καθημερινά υφίστανται ψυχολογική αλλά και οικονομική πίεση.