Όραμα, δημιουργία Οικισμού Αυτόνομης Διαβίωσης Ενήλικων Αυτιστικών

Οικισμός αυτόνομος, αυτοχρηματοδοτούμενος, με μικρή εξάρτηση από κρατική επιχορήγηση & με θεσμική θωράκιση. Ένα «ξεχωριστό χωριό», γεμάτο δράσεις καθημερινής ενασχόλησης, με παραγωγικό αποτέλεσμα. Στόχος μας, η λειτουργία του οικισμού να είναι κοινωνικά συμπεριληπτική και όχι απομονωτική.

Ενεργή συμμετοχή των αυτιστικών ως παραγωγικά άτομα. Γιατί οι αυτιστικοί έχουν ένα «διαφορετικό τρόπο σκέψης». Μπορεί να μην είναι «ήσυχοι» και «εύκολοι» στο χειρισμό και στην εκπαίδευσή τους, αλλά μπορούν και επιζητούν και οι ίδιοι να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί.