Η Αβάλη είχε δημιουργήσει μια ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Κοινωνικής και Συλλογικής Ωφέλειας) με στόχο την χρηματοδότηση ενός προγράμματος από το ΕΣΠΑ. Ο στόχος επιτεύχθη σχετικά με την χρηματοδότηση, αλλά ο κορονοϊός ανέστειλε την υλοποίηση.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ έως σήμερα έχει μείνει σχεδόν ανενεργή αλλά θα την ενεργοποιήσουμε άμεσα, εφόσον και χώρο που της έχει παραχωρηθεί έχουμε πλέον, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την εργασία αυτιστικών ατόμων μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ, μας ωθεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων εργασιακής ένταξης αυτιστικών ατόμων. Σε κάθε περίπτωση στόχος της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η επιχειρηματικότητα και μάλιστα η κερδοφορία που θα επιστρέφει το κέρδος στις δράσεις μας (π.χ. οικισμός)