Στηρίξτε και εσείς την Αβάλη

IBAN: GR55 0172 0780 0050 7810 1706 858
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επωνυμία ΑΒΑΛΗ ΑΜΚΕ
Αγγλική Επωνυμία AVALI AMKE
Διακριτικός Τίτλος ΑΒΑΛΗ
Κοινώς Γνωστό/Short Name ΑΒΑΛΗ
Νομική Μορφή Αστική Εταιρεία