Με άλλους ενεργούς γονείς και φίλους που καιρό τώρα μας στηρίζουν, δημιουργήσαμε την Αβάλη ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), που μας φέρνει πιο κοντά στο όραμά μας και μας δίνει νέες δυνατότητες παρέμβασης για καλύτερη εκπαίδευση και ένταξη στην αγορά εργασίας, υγεία-ασφάλεια και προστασία, δομές ψυχαγωγίας-απασχόλησης και διαβίωσης αυτιστικών ατόμων και παράλληλα στήριξη των οικογενειών τους.

Γιατί το αυτιστικό φάσμα (ΔΑΦ) αφορά ήδη δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και στην χώρα μας, ενώ είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σοβαρή αναπηρία.