Πρόγραμμα που επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ

  • Το πρόγραμμα «Invitation for Inclusion», αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία, ένα μοναδικό τρόπο για να προσεγγίσουμε και να διερευνήσουμε την περίφημη ….συμπερίληψη!!
  • Το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα έφερε κοντά τους μαθητές και τις μαθήτριες με ή χωρίς αναπηρία μέσω της Τέχνης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Έτσι επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στα ζητήματα αναπηρίας.
  • Το μείγμα ειδικών και τυπικών σχολείων, φορέων και δομών ειδικών και τυπικών, σε δράσεις κοινές, πολιτιστικές που όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να μάθουν ο ένας τον άλλον, ήταν και παραμένει για εμάς μία πολύ μεγάλη πρόκληση.
  • Ακόμη, η συμμετοχή πολιτιστικών σχημάτων που συμμετέχουν ΑμεΑ, σε αυτές τις δράσεις, δίνει την δυνατότητα να υποστηριχθούν ηθικά και οικονομικά την δύσκολη αυτή περίοδο.
  • Οι παραπάνω στόχοι ήταν εξ’ αρχής αποτέλεσμα συνεργασίας μας με τον Nevronas.gr, ένα σημαντικό και αξιόπιστο δίκτυο και δίαυλο επικοινωνίας με το σύνολο σχεδόν των φορέων, κρατικών και ιδιωτικών, που ασχολούνται με τα ΑμεΑ.

Get Social